MENU
xxxx
Dinner-Matichon
2018-03-05-Belt&Road-401
2018-03-05-Belt&Road-132
2018-03-05-Belt&Road-249

วันที่ 5 มี.ค.2561 บริษัท “คิง ไว กรุ๊ป” เครือธุรกิจชั้นนำในฮ่องกงและจีน ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สนับสนุนนโยบาย “เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21” หรือ Belt and Road Initiative ของรัฐบาลจีน ทั้งในด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคม โดยให้ทุนการศึกษา The Hong Kong Scholarship Program for “Belt and Road” Students (Thailand) แก่นักศึกษาไทยที่มีศักยภาพไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮ่องกงห้าแห่ง โครงการดังกล่าวถือกำเนิดจากดร.คิง ไว ชาน ผู้ก่อตั้งคิง ไว กรุ๊ปและประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน เป็นผู้ริเริ่มบริจาค 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 84 ล้านบาทไทย)ให้เป็นทุนการศึกษาดังกล่าว

ทุนการศึกษา The Hong Kong Scholarship Program for “Belt and Road” Students (Thailand) มีโควต้าปีละ 10 ทุน เป็นทุนให้เปล่าที่มอบให้กับนักศึกษาชาวไทย ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลฮ่องกงเป็นเวลาสามปีการศึกษา โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2560/2561 แต่ละทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกง/ปี (ราว 504,000 บาท/ปี) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆให้อีกปีละ 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง /ปี (ราว 210,000 บาท/ปี) นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน รองประธานกรรมการ คิง ไว กรุ๊ป และ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองความสำเร็จของทุนดังกล่าว ในงานได้รับเกียรติจากนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน นางสาวสาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง และผู้บริหารตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเยาวชนไทยได้ทุนเข้ารับการศึกษา มาร่วมเป็นแขกในงาน นายชาน ผู้บริหารขององค์กรได้กล่าวในงานว่า “ด้วยการผงาดขึ้นมาของเศรษฐกิจเอเชีย แทนที่เยาวชนจะไปเรียนและทำงานในประเทศตะวันตก พวกเขากลับมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและทำงานในภูมิภาคเอเชีย ขณะนี้เอเชียกำลังเป็นที่สร้างและพัฒนาบุคคลากรของตนเพื่อรองรับการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต และเยาวชนผู้ได้รับทุนนี้จะเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมสัมพันธ์ในหมู่ประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21”

ด้านนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเผย ตนอยากให้มีนักเรียนไทยในฮ่องกงมากกว่านี้ การมาศึกษาต่อในฮ่องกง นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จีนกลางและจีนกวางตุ้งแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจากคนฮ่องกงได้อีกด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมาทางสถานทูตก็ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฮ่องกงมาโดยตลอด

นายชานยังกล่าวเสริมว่า “ฮ่องกงและไทยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ที่นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาระหว่างกัน โดย คิง ไว กรุ๊ป จะสนับสนุนนโยบายดังกล่าวทั้งในด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ ดร. คิง ไว ชาน ยังได้บริจาคเงินทุน 240 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1,008 ล้านบาท) เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรม “เปาฮิเนีย วัลลเลย์” (Bauhinia Valley) ในหมู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนแผ่นดินใหญ่ 12 แห่ง ศูนย์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจและนวัตกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและประเทศอื่นๆ คิง ไว กรุ๊ป ยังจัดมอบทุนการศึกษาให้กับหลายมหาวิทยาลัยในจีน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างทัศนะสากลให้กับเยาวชนอีกด้วย

Related CSR Activities

Related CSR Activities