MENU
xxxx
กิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานทำกิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี...