MENU
xxxx

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานทำกิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนครูจึงต้องให้นักเรียนๆหนังสือจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้เด็กส่วนมากได้รับการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและรับรู้ถึงความต้องการโทรทัศน์ที่มีจอขนาดใหญ่ บริษัทจึงบริจาคโทรทัศน์จอแบนขนาดใหญ่จำนวนห้าเครื่องให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยเด็กๆในโรงเรียนเองก็ได้ทำการแสดงให้พนักงานของบริษัทรับชมแทนคำขอบคุณด้วย

Related CSR Activities

Related CSR Activities