MENU
xxxx
5
2
1
4
3

พนักงานจาก บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิง ไว กรุ๊ป และคิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป

เมื่อเร็วๆนี้บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยพนักงานราว 120 คนจากบริษัท คิง ไว กรุ๊ป และคิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมสังคมดีด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 140,000 บาท และจัดกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 ช่วงอายุ 3-6 ขวบ ของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีปจำนวนราว 150 คน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม “การเรียนรู้วันเสาร์” ของมูลนิธิดวงประทีปโดยมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจำนวน 9 คนจากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ เหล่าพนักงานคิง ไว กรุ๊ป ยังร่วมกับน้องๆ เพ้นต์ถุงผ้าด้วยสีเทียน เพื่อรณรงค์รักษ์โลกร้อน และปรับปรุงแปลงผักเพื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กๆอีกด้วย

คุณแอนโทนิโอ กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากฮ่องกงซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการประท้วงใหญ่และมีพายุฝนฟ้าคะนองจนเครื่องบินล่าช้า แต่ด้วยความมุ่งมั่นจึงเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่มูลนิธิฯให้ได้ เนื่องจากบริษัทและตนให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมและการเปิดโอกาสทางการศึกษาซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสชีวิตให้กับเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป ทางบริษัทต้องการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้วันเสาร์ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กในชุมชนแออัด ย่านคลองเตย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันหยุด ตนรู้สึกภูมิที่ใจได้มาจัดกิจกรรมที่นี่เป็นปีที่สองแล้วเนื่องจากต้องการส่งเสริมภารกิจของมูลนิธิฯด้านการศึกษา ฝึกฝนวิชาชีพให้เยาวชนที่ขาดแคลนได้เป็นพลเมืองดี มีวิชาความรู้ ความสามารถที่จะเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

มูลนิธิดวงประทีป ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาความแออัด และยากจนในชุมชนคลองเตย พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระเวนทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทำให้เด็กๆในอุปการะขาดการเอาใส่ใจดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในสังคม ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม  (พี่สาว) จึงรับดูแลเด็กเหล่านี้ โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆที่สนใจ ต่อมาเมื่อมีเด็กมาเรียนมากขึ้นจึงมีการจัดระบบการเรียนให้เป็นมาตรฐาน จนมีการพัฒนาเปิดรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาในปัจจุบัน

Related CSR Activities

Related CSR Activities