MENU
xxxx
337174
  • คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรรลุข้อตกลงกับแมนูไลฟ์ ในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการประกันวินาศภัยในไทยก่อนหน้านี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายของกลุ่มในภาคธุรกิจการเงินให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่
  • คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะกลายเป็นผู้ให้บริการที่สามารถมอบบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ในทุกด้าน

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย — คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Manulife Financial Asia Limited (“แมนูไลฟ์”) ได้เปิดเผยการทำบันทึกข้อตกลงเข้าซื้อกิจการบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากปี 2561 คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการประกันวินาศภัยในไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายฐานเข้าสู่ธุรกิจประกันที่กำลังเติบโตในประเทศไทย ผลักดันเป้าหมายของกลุ่มในภาคธุรกิจการเงินให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่
เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการจากแมนูไลฟ์ในประเทศไทยนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้กว้างมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่กำลังเติบโตในไทย ส่งผลให้กลุ่ม คิง ไว กรุ๊ป มีความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการ คิง ไว กรุ๊ป กล่าวว่า “ธุรกิจประกันในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจการเงิน ของ คิง ไว กรุ๊ป ให้สามารถเข้ามาเป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดประกันดิจิทัลของไทย เรามีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านเทโนโลยียุคดิจิทัล ซึ่งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น”
สำหรับแมนูไลฟ์นั้นได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานกว่า 15 ปี มีประวัติการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอย่างโดดเด่น และเมื่อเร็วๆ นี้แมนูไลฟ์ยังได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์รวมถึงประเทศอินเดีย​ ซึ่งอยู่ภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับ
“แมนูไลฟ์อยู่คู่ภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 120 ปี และกำลังดำเนินการขยายธุรกิจไปเมียนมาร์และอินเดีย สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ตลาดที่มีความยืดหยุ่น” นายอนิล วาดวานิ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แมนูไลฟ์ เอเชีย กล่าว “เราเชื่อมั่นว่า คิง ไว กรุ๊ป จะดำเนินธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า ควบคู่ไปกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย”

เกี่ยวกับ คิง ไว กรุ๊ป

คิง ไว กรุ๊ป (KWG) เป็นเครือธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลักที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) และส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย คิง ไว กรุ๊ป มีธุรกิจหลักที่ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน และธุรกิจ e-commerce เชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ในทั้งจีน ฮ่องกง อาเซียนและประเทศในสหภาพยุโรป

ด้วยการให้ใส่ใจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้า ส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของคิง ไว กรุ๊ป ในประเทศจีนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายความสำเร็จและส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ คิง ไว กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ฮ่องกง (ก่อตั้งโดยดร. คิง ไว ชาน) กลุ่ม คิง ไว ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 98.24 ในบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม คิว บี อี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: www.kwgi.co.th/EN/home

 

Media Contacts

King Wai Group                                                                       

Ratti Srisatjung
+66896847428
[email protected].com

Manulife

Augustine Kwan (Media Relations)
+85267728037
[email protected]

Eileen Tam (Investor Relations)
++85290305618
[email protected]

เกี่ยวกับบริษัท แมนูไลฟ์

Manulife Financial Corporation คือกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำที่พร้อมช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจทางการเงินให้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครโทรอนโต ประเทศแคนาดา เราดำเนินธุรกิจในนาม แมนูไลฟ์ในแคนาดา เอเชียและยุโรป  ในสหรัฐอเมริกา เราดำเนินธุรกิจในนาม John Hancock เราให้บริการคำแนะนำทางด้านการเงิน ประกันชีวิต รวมถึงการบริหารความมั่งคั่ง และหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับบุคคล กลุ่มและสถาบัน ณ สิ้นปี 2561 เรามีพนักงานมากกว่า 34,000 คน ตัวแทนกว่า 82,000 คน รวมทั้งพันธมิตรในการจัดจำหน่ายกว่าหลายพันรายที่พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 28 ล้านคน ทั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 แมนูไลฟ์มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมมากกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (33.4 ล้านล้านบาท) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได้มอบผลประโยชน์คืนให้แก่ลูกค้ากว่า  29,800 ล้านเหรียญสหรัฐ แมนูไลฟ์ ดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าอย่างเข้มแข็งในเอเชีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา มายาวนานกว่า 100 ปี เราจดทะเบียนในชื่อ “MFC” ในตลาดหลักทรัพย์ในนครโทรอนโต นิวยอร์ก ฟิลิปปินส์ และภายใต้ชื่อ “945” ในตลาดหุ้นฮ่องกง

Related CSR Activities

Related CSR Activities