MENU
xxxx
663268
S__7421973

นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กรุงเทพมหานคร – ในนามกลุ่ม “คิง ไว กรุ๊ป” โดยนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายเฮนรี ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราช และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเสด็จไปยังมูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อทรงสักการะเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังวัดมังกรกลมาวาสและเสด็จกลับ

ในโอกาสนี้ นายแอนโทนิโอและนายเฮนรี่ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จทั้งสองพระองค์และเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก นายแอนโทนิโอเปิดเผยว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในงานครั้งนี้ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียน เปิดนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตและส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมรับเสด็จฯทั้งสองพระองค์ และในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนซึ่งคลุกคลีอยู่ในหมู่นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนมานาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนักธุรกิจเหล่านี้ที่ประกาศตัวส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกด้าน ขอใช้โอกาสที่สำคัญนี้ในการยืนยันว่า คิง ไว กรุ๊ป มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ส่งเสริมการเติบโตของไทย เนื่องจากการพัฒนาประเทศและสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญของกลุ่มอยู่แล้ว และคิง ไว กรุ๊ป เองก็เป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

คิง ไว กรุ๊ป เป็นเครือธุรกิจชั้นนำของเอเชียที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการเงินการประกันในไทย ด้วยเห็นโอกาสจากเศรษฐกิจไทยที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการด้านการบริโภค การค้า รวมทั้งที่ไทยกำลังเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โดยทางกลุ่มฯ ได้เข้าครอบครองพื้นที่เกือบ 2,000 ไร่ (ประมาณ 3.2 ล้านตารางเมตร) ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมพัฒนาเป็นมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ตามนโยบายดึงดูดการลงทุนของรัฐบาลไทย มุ่งส่งเสริมธุรกิจและสังคมท้องถิ่นไปพร้อมๆกับช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทย-จีนให้ยิ่งก้าวไกล

Related CSR Activities

Related CSR Activities