MENU
xxxx
Picture2
Picture1
Picture3
Picture4

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (King Wai Group (Thailand) Public Company Limited) ยึดมั่นการดูแลชุมชนในพื้นที่ที่เรามีส่วนร่วมในการเข้าไปทำธุรกิจเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเสมอมา

ร่วมสู้ภัยโควิด-19 โดยบริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 3,000 ชิ้น ให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทรา หน่วยงานละ 1,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบโดยคุณอรทัย ธรรมโย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบโดยคุณอภิพัฒน์ ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพร่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบโดย คุณวิชัย สิงหนารถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง

Related CSR Activities

Related CSR Activities