MENU
xxxx

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานทำกิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

อ่านเพิ่มเติม

“คิง ไว กรุ๊ป” มอบทุนเด็กไทย หนุนนโยบายเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีน

ดร.คิง ไว ชาน ผู้ก่อตั้งคิง ไว กรุ๊ปและประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน บริจาค 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เป็นทุนให้เปล่าที่มอบให้กับนักศึกษาชาวไทยไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลฮ่องกงเป็นเวลาสามปีการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

คิง ไว กรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน รองประธานกรรมการ ร่วมด้วยเหล่าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปบริจาคหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานทำกิจกรรม “ตอบแทนสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

อ่านเพิ่มเติม

“คิง ไว กรุ๊ป” มอบทุนเด็กไทย หนุนนโยบายเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีน

ดร.คิง ไว ชาน ผู้ก่อตั้งคิง ไว กรุ๊ปและประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน บริจาค 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เป็นทุนให้เปล่าที่มอบให้กับนักศึกษาชาวไทยไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลฮ่องกงเป็นเวลาสามปีการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

คิง ไว กรุ๊ป มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน รองประธานกรรมการ ร่วมด้วยเหล่าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปบริจาคหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม