MENU
xxxx
01.

นักลงทุนสัมพันธ์

Profile

Capital Detail
Par Value 10.00 Baht
Common Stock
Authorized Capital 13,170,534,700 ฿
Paid-up Capital 13,170,534,700 ฿
Preferred Stock
Authorized Capital -
Paid-up Capital -

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ล่าสุด: 26 มีนาคม2561

รายได้

0

ล้านบาท

2560

ข้อมูลหุ้น

สัญลักษณ์ KWG
ตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 1 กุมภาพันธ์ 2536

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

  • 28 ส.ค. 2018
    การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560
  • 28 ส.ค. 2018
    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
อ่านเพิ่ม

งบการเงิน

ดูทั้งหมด

การวิเคราะห์และ
คำอธิบายของฝ่าย
จัดการเมื่อจบ
ไตรมาสที่สาม

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมด