MENU
xxxx
ThaiMarket-02
ThaiMarket-03
ThaiMarket-01
ThaiMarket-04
ThaiMarket-05

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ บริษัท “คิง ไว กรุ๊ป” ประกาศเปิดตัวบริษัท “คิง ไว ประกันภัย” ธุรกิจ รับประกันวินาศภัยที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับตลาดไทยเพื่อสร้างตัวตนทางธุรกิจที่แตกต่าง โดยในงานได้รับเกียรติจากแขก กิตติมศักดิ์มากมายเข้าร่วม อันได้แก่ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายฮาง ลี ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคลและนายบุญยงค์ ยงเจริญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน รวมทั้งนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์และสมาชิกคณะบริหารหอการค้า นานาชาติแห่งประเทศไทยสำนักงานประเทศไทยและสำนักงานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ พัฒนาการทางธุรกิจของคิง ไว กรุ๊ป ได้รับความสนใจจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติที่ต่างเดินทางมาเข้าร่วมงานมากมาย

คิง ไว ประกันภัยมีการให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท อาทิ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยเรือสำราญ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยส่วนบุคคล และประกันภัยด้านอื่นๆ คณะทำงานและผู้บริหารปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นให้บริการอันเยี่ยมยอดดังเดิมขณะที่ก็มีนโยบายเร่งสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจ แสวงหาโอกาส สร้างความมั่นคงด้านเงินทุน เล็งนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดหลังการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเข้ามาส่งเสริมกันในหลายด้าน โดยบริษัทเองก็มุ่งมั่นคว้าโอกาสที่ท้าทายซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตั้งเป้าที่จะสร้างประสบการณ์ประกันภัยในรูปแบบดิจิตัล นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมความหลากหลายให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 4.10 ในไตรมาสแรกของปี 2561 คาดว่าทั้งปีการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุน รัฐบาลเองก็ผุดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เมื่อผนวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ไทยมีการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกดีขึ้น ธุรกิจประกันภัยจึงยังมีทิศทางที่สดใสเติบโตได้เรื่อยๆ ด้านคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เองก็ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจการเงินในระดับนานาชาติของกลุ่มคิง ไว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

นายชานกล่าวว่า “จากการปรับใช้กลยุทธ์และคำแนะนำที่ได้จากดร.คิง ไว ชาน ประธานกรรมการเครือธุรกิจคิง ไว กรุ๊ป เราตั้งเป้าว่า บริษัท คิง ไว ประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการประกันโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนในอนาคตโลกจะเป็นโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เราจะต้องอยู่ในแถวหน้าของกระแสนี้ให้ได้ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย เราหวังว่า คิง ไว ประกันภัยจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในวงการบริษัทเทคโนโลยีประกันภัย (อินชัวร์เทค) สามารถนำเอานวัตกรรมมาตอบสนองความ ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้ และผมมั่นใจว่า ผลประกอบการของเราจะสูงเกินกว่าความคาดหมายจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ ของผู้ประกอบการประกันภัยด้วย”

คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทภายใต้เครือ “คิง ไว กรุ๊ป” กลุ่มธุรกิจชั้นนำจากฮ่องกงที่ก่อตั้งโดยดร.คิง ไว ชาน ทั้งนี้ คิง ไว กรุ๊ป เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 98.24 ของบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จากนั้นในที่สุด คิว บี อี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คิง ไว ประกันภัยจำกัด (มหาชน)” ในเดือน มิ.ย.2559 คิง ไว กรุ๊ป ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป และนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวบริษัทคิงไวประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังเครือธุรกิจ คิงไว กรุ๊ป ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย (จากขวานายแอนโทนิโอและนายชูฉัตร)

Related CSR Activities

Related CSR Activities