MENU
xxxx

Conferring Ceremony for Dr. Chan King Wai as Academician from University of Oxford

01
02
03

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.คิง ไว ชาน ประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ปและรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน (CPPCC) ชุดที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการกิตติมศักดิ์ จาก Department for Continuing Education (DCE) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร พิธีการแต่งตั้งจัดขึ้นที่ห้องประชุมฟลาวเวอร์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมโรงแรมซีเจียว สเตทเกสต์ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมีศาสตราจารย์อลัน ฮัดสัน ผู้อำนวยการหลักสูตร Leadership and Public Policy Program เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด มอบตำแหน่งดังกล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติดร.ชาน ในฐานะเป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมนโยบาย “เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21” หรือ Belt and Road Initiative (BRI) มาตั้งแต่ปี 2557

ดร. ชาน เกิดที่เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากนั้นย้ายไปปักหลักทำธุรกิจที่ฮ่องกงในปี 2522 ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ที่ฮ่องกงในปี 2526 ช่วงหลายปีที่ผ่านมาดร. ชานได้วางรากฐานและนำพาบริษัทให้สามารถผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทำให้ในปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มได้ขยายออกไปครอบคลุมหลายด้าน อาทิ อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมบริการที่ทันสมัย การเงินการประกันภัย การค้าระหว่างประเทศ ทุกธุรกิจล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ คิง ไว กรุ๊ปยังสามารถขยายธุรกิจมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศอื่นๆตามแนวนโยบาย BRI ได้อีกด้วย

ปัจจุบันทางกลุ่มเข้ามาทำธุรกิจในไทยและไม่เพียงแต่เน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจประกันภัยเท่านั้น แต่ยังได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยก่อตั้ง “ศูนย์ Bauhinia Valley เพื่อความร่วมมือการค้าเสรีจีน-อาเซียน” ขึ้นในจีน ทั้งนี้ ในปี 2558 ดร. ชานได้นำเสนอโครงการส่งเสริมบทบาทของฮ่องกง มาเก๊าและชาวจีนโพ้นทะเลในการร่วมกันผลักดันนโยบาย BRI ไปยังสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน ต่อมาในปี 2559 ดร. ชานได้รับรางวัล Silver Bauhinia Star จากผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้คนในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะความทุ่มเทเพื่อสังคมธุรกิจอันเป็นที่ประจักษ์ ดร. ชานไม่เพียงประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในธุรกิจและการค้า แต่ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนชุมชนและกิจการสาธารณะ เขายังเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจที่มีความรักชาติอีกด้วย

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของหอการค้าจีน-ฮ่องกง ดร. ชาน ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าแห่งจีนทั้งมวลครั้งที่ 11 ประธานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ Bauhinia Valley และหน่วยงานอันทรงคุณวุฒิอีกหลายแห่งทั้งในประเทศจีน ฮ่องกงและไทย จึงสามารถเป็นผู้นำหอการค้าภายใต้กลยุทธ์ “Bringing in” and “Going out” โดยมีความเชื่อว่าการผลักดันนโยบาย BRI “ต้องแสวงหาและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและต้องร่วมพัฒนาไปด้วยกัน” ด้วยเหตุนี้ดร.ชาน จึงเป็นนักธุรกิจนักคิดที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนธุรกิจในฮ่องกง จีนและระดับนานาชาติ

ดร. ชานหวังว่า เยาวชนจากฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ จีนโพ้นทะเล และเหล่า “รุ่นที่สอง” จะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการสาธารณะแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 240 ล้าน ฮ่องกงดอลลาร์ (ราว 1,000 ล้านบาท) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาและเชิญชวนคนหนุ่มสาวให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ ฝึกอบรมการสื่อสารและพัฒนาความร่วมมือที่มีต่อกันเพื่ออนาคต ขณะเดียวกันก็ได้บริจาคทุนทรัพย์อีกราว 240 ล้าน ฮ่องกงดอลลาร์ (ราว 1,000 ล้านบาท) ให้กับมหาลัยจี้หนาน ก่อตั้ง “สถาบันคิง ไว เพื่อการพัฒนาเศรษกิจในพื้นที่ Great Bay Area of Guangdong-Hong Kong-Macau” และในปี 2560 ยังได้สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 80 ล้านบาท) ให้กับกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษา “Belt and Road Scholarship” Thailand Program เปิดโอกาสให้เด็กไทยเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ฮ่องกง เป็นการส่งเสริมนโยบาย BRI ในหมู่คนรุ่นใหม่

Related CSR Activities

Related CSR Activities